Bläddra

Barriärer och broar för hållbar konsumtion : fyra typer av medborgarkonsumenter och möjligheterna för deras engagemang

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Konsumtion och konsumism Miljön Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här

Barriärer och broar för hållbar konsumtion : fyra typer av medborgarkonsumenter och möjligheterna för deras engagemang

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Konsumtion och konsumism Miljön Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här
Flera undersökningar har visat att en del konsumenter med ”gröna” värderingar inte agerar hållbart – det finns ofta ett gap mellan attityd och handling. Sådana gap kan ofta förklaras av att olika typer av barriärer motverkar engagemanget. I sin licentiat-avhandling undersöker Henric Barkman dessa gap och barriärer, men visar också att det kan finnas ”omvända gap”. Det vill säga, vissa människor är inte särskilt motiverade till att engagera sig i hållbar konsumtion, men gör det ändå. Konsumenter möter inte bara barriärer, utan också ”broar” som gör engagemanget lite mindre krävande av individen. Författaren tar avstamp i diskussionen om oron för att medborgarskapet kan hålla på att kommersialiseras, samtidigt som det verkar pågå en annan process: marknadssfärens politisering och utvecklingen av ett ”hållbart medborgarskap”. Utifrån analyser av en representativ enkätundersökning visar han hur olika typer av ”medborgarkonsumenter” i Sverige kan engageras till att välja hållbara varor allt oftare.