Bläddra

BAS 2006. BAS-kontoplan med instruktioner

Köp här

BAS 2006. BAS-kontoplan med instruktioner

Köp här
Kontoplanen är anpassad till årsredovisningslagen, skattelagstiftningen och gällande redovisningsrekommendationer. Den har blivit en svensk standardkontoplan. Hänvisningar ges till IAS. 2006 års vidgade utgåva har uppdaterats med hänsyn till ändringar i regelverket och 69 konton berörs. Boken har disponerats om för att underlätta användandet. Avsnitten har tydliga underrubriker med symboler. Ett nytt avsnitt berör vinstmarginalbeskattning (vinstmarginalmoms). Komplettera med BAS nyckeltal och Bas svensk-engelsk-tysk kontotabell. Producerad i samarbete med BAS-kontogruppen i Stockholm AB.