Bläddra

Bättre arbetsmiljö för alla medarbetare

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Bättre arbetsmiljö för alla medarbetare

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Köp här
Den här skriften är en introduktion till arbetsmiljöarbetet för alla anställda. Den beskriver på ett övergripande och enkelt sätt hur var och en på arbetsplatsen kan vara delaktig i att förbättra arbetsmiljön. Skriften tar bland annat upp arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter, skyddsombudets roll och en arbetsmiljöfrågas väg och risker i arbetsmiljön. För att betona att allt arbetsmiljöarbete utgår från den egna arbetsplatsen finns gott om plats för anteckningar om hur det ser ut där man själv jobbar.