Bläddra

Bedömning i matematik pågår! – Återkoppling för elevers engagemang och lärande

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen

Bedömning i matematik pågår! – Återkoppling för elevers engagemang och lärande

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här
Ett ovärderligt stöd för lärare som vill förstå hur deras återkoppling fungerar och hur den påverkar eleverna.
"Den här boken har ett brett perspektiv på bedömning som något ständigt närvarande i all undervisning, och nära förknippat med alla olika variationer av återkoppling mellan lärare och elev. Min erfarenhet är att lärares återkoppling kan antingen dra in eleverna i matematikens värld, eller det motsatta. Då jag haft möjlighet att se på bedömning ur ett brett perspektiv har jag kunnat lyfta fram många olika situationer från klassrumsarbetet. I boken får läsaren ta del av några av dem."

Läs mer
Bedömning i matematik pågår! är ett ovärderligt stöd för de lärare som vill bli medvetna om hur deras återkoppling fungerar och hur den påverkar eleverna. Vi får följa läraren Felicia i olika klassrumssituationer med elever och hennes tankar kring hur bedömning fungerar. Det handlar om allt ifrån hur man som lärare agerar när man går runt och hjälper sina elever i klassrummet, till mer sammanfattande bedömningar i samband med betyg.
Den första upplagan av denna bok byggde i stor utsträckning på den avhandling som Lisa disputerade med i november 2010 (Boistrup, 2010), där hon fångade återkoppling som en del av dagliga klassrumskommunikationer i matematik. I den andra upplagan är det matematiska innehållet anpassat efter den kursplan i matematik som gäller från 1 juli 2022. Texten anknyter också till ny forskning som Lisa genomfört med lärare med inriktning mot bedömning i matematik men även till annan aktuell forskning.
Boken riktar sig till lärarstudenter och aktiva lärare, samtidigt som den också är intressant för skolledare och politiker med ledningsansvar, inklusive fördelning av resurser, kopplat till matematikundervisning. Den kan följa lärarstudenterna genom deras utbildning och de avsnitt som har ett mer teoretiskt perspektiv kan även stödja och inspirera dem i deras uppsatsskrivande.

Om författarna
Lisa Björklund Boistrup är professor i matematikens didaktik vid Malmö universitet. Hon har många års erfarenhet av att undervisa, såväl i grundskolans matematik som i utbildningen av matematiklärare. Ett av Lisas forskningsområden är återkoppling och bedömning i matematikundervisningen. Ett annat område handlar om matematikundervisning i relation till andra kunskapsområden, främst yrkesämnen på gymnasiet. När Lisa forskar gör hon det helst tillsammans med lärare.