Bläddra

BeGreppbart – Barndom

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Tvärvetenskap

BeGreppbart – Barndom

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Tvärvetenskap

Barndom berör alla. Men vad barndom är och innebär är inte självklart. Här benas begrepp och perspektiv ut.

Vad barndom är och bör vara sysselsätter bland annat forskare, pedagoger och föräldrar, samt barn själva. Med grund i tvärvetenskaplig barndomsforskning diskuterar boken begrepp som bidrar till förståelsen av barns och barndomars plats och roll i samhället. I boken behandlas barndomens historiska föränderlighet såväl som nutida variationer av barndomar. Boken berör även vad barndom kan tänkas vara i framtiden.

Författarna introducerar barndom som socialt och historiskt fenomen, genom exempel och begrepp som är användbara inom socialt arbete, lärarutbildning och dess utbildningsvetenskapliga kärna.

Boken:

  • förklarar och problematiserar centrala begrepp som barnperspektiv, barns perspektiv och generation.
  • innehåller igenkännbara och konkreta exempel som vägleder läsaren genom diskussioner om ideal, praktiker samt konflikter kring vad barndom är och bör vara.
  • är lämplig för kurser på såväl grund- som avancerad nivå.
Sagt om boken

"Den här boken klargör innebörderna i barndom som centralt teoretiskt begrepp, liksom kopplingar till närliggande begrepp som exempelvis generation, ålder, barnperspektiv, med tydligt avstamp i kritiska perspektiv och grundat på aktuell empirisk forskning. Boken är i högsta grad tvärvetenskaplig och utgör ett efterlängtat tillskott till kurslitteraturlistor i undervisning om barn och barndom på både grund- och avancerad nivå." /Karin Zetterqvist Nelson, professor tema Barn, Linköpings universitet

Om författarna

David Cardell är universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Johanna Sköld är professor i tema Barn vid Linköpings universitet.
Serieredaktörer är Mats Börjesson, professor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet och Alf Rehn, professor i innovation, design och management, Syddansk Universitet.