Bläddra

Besvär med tarm och urinblåsa hos barn : behandlingsmetod för barnhäsovården

Kategorier: Gastroenterologi Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Pediatrisk vård

Besvär med tarm och urinblåsa hos barn : behandlingsmetod för barnhäsovården

Kategorier: Gastroenterologi Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Pediatrisk vård
Köp här
Den här boken ökar förståelsen för barnets tarm och urinblåsa så att barnet kan få rätt behandling i god tid och slippa det lidande förstoppningen orsakar. Den presenterar en effektiv och tydlig behandlingsmetod för barnhälsovården.

Funktionell förstoppning bland barn har ökat dramatiskt de senaste åren. Det kan orsaka sämre livskvalitet, social isolering och psykisk ohälsa. Vid långdragna besvär kan tarm och urinvägar påverkas för livet. Därför är det viktigt att upptäcka dessa barn i tid.

Boken presenterar en effektiv och tydlig behandlingsmetod som lämpar sig väl att använda inom barnhälsovården. Författaren går omsorgsfullt igenom metodens delar identifiering, avmystifiering, behandling, uppföljning och förändring – alla lika viktiga för att åstadkomma varaktiga resultat i form av normaliserad tarmfunktion. Ytterst är syftet att barnet får rätt behandling i god tid och slipper det lidande förstoppningen orsakar. I boken presenteras också pedagogiskt material att använda i mötet med familjen.

Tyngdpunkten ligger förvisso på tarmens funktion och behandling, men även besvär från urinblåsan gås igenom enligt en behandlingsmetod med samma struktur och upplägg. Dessa barn kan nämligen lida av funktionell förstoppning och behöver upptäckas och behandlas för att bli av med sina besvär.

Författare är Malin Borgström, barnsjuksköterska, urotarmterapeut och doktorand som forskar om förstoppning och nattväta. Hon har mångårig erfarenhet av att möta och behandla barn med funktionella besvär från tarm och urinblåsa.