Bläddra

Betesmarker, djurantal och betestryck 1620-1850 : naturvårdsaspekter på historiskt beteshävd i Syd- och mellansverige

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Betesmarker, djurantal och betestryck 1620-1850 : naturvårdsaspekter på historiskt beteshävd i Syd- och mellansverige

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här
Dagens öppna kulturlandskap har formats av många seklers markanvändning. Betesdjur har gått i skogen och hagar, ängar har slagits och åkrar har plöjts. Med hjälp av historiskt kartmaterial och bouppteckningar rekonstruerar Anna Dahlström hur den historiska markanvändningen har lett fram till det landskap vi ser idag, och visar hur det bäst bevaras med moderna naturvårdstekniker.