Bläddra

Boken om NO 1-3 Grundbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen

Boken om NO 1-3 Grundbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Upplaga 2 är Lgr22-reviderad
Boken om NO 1-3 är anpassad till Lgr22 i den andra upplagan. Naturligtvis med samma tankar kring enkla förklaringsmodeller, tydliga illustrationer, praktiska experiment, men nu med en ännu tydligare progression från åk 1 till åk 3. Till grundboken finns också tre arbetsböcker, en för varje årskurs, och en Lärarbok. Till ht 2022 kommer Lärarwebben att uppdateras och fungera till den andra upplagan.

Av Sveriges främste NO-inspiratör
Elevens första grundbok i kemi, fysik och biologi av mästaren på att förklara svåra begrepp på ett enkelt sätt, Hans Persson. Hela det centrala innehållet finns med - från årstidsväxlingar i naturen till människan i rymden.

Läs mer
Allt eleverna ska kunna i NO
Boken om NO 1-3 är skriven med samma lätthet och med vardagsnära texter och experiment som är ett signum för Hans Persson. Ett givet inslag i klassrummet på lågstadiet och helt i linje med kunskapskraven i NO åk 3. Grundboken börjar bildrikt och med mindre textavsnitt. Efterhand växer textmängd och svårighetsgrad till en lagom stor utmaning för åk 3.

Recept på framgångsrik NO-undervisning
Varje ämne genomsyras av enkla förklaringsmodeller och tydliga illustrationer. Språket är lättläst utan att göra avkall på de vetenskapliga begreppen. Boken om NO 1-3 innehåller alla delar som Hans Persson menar är väsentliga för framgångsrik NO-undervisning:
- NO-ämnenas begrepp och förklaringsmodeller beskrivna med ett vardagsnära språk som eleverna känner igen, utan avkall på de vetenskapliga begreppen.
- Kunskaper om biologi, kemi och fysik som ger eleverna möjlighet att ta ställning till frågor som rör miljö och hälsa.
- Praktiska experiment där eleverna får pröva sina hypoteser och tidigt bli bekväma med det naturvetenskapliga arbetssättet.

Komponenter i seriens Lgr22-upplaga
- Grundbok - eleverna får med hjälp av bild och text samt praktiska experiment, lära sig om olika naturvetenskapliga fenomen.
- Arbetsböcker - en arbetsbok för varje årskurs, som tar upp det viktigaste ur grundboken, fördjupar och förstärker kunskaper, bearbetar viktiga ord och begrepp och tränar eleverna i NO-ämnenas förmågor. (A4-format)
- Lärarbok - konkreta undervisningstips, gott om extra fakta och förslag på fler enkla experiment.
- Lärarwebb - allt lärarmaterial och introduktioner, digital version av böckerna, elevernas digitala övningsmaterial inklusive inlästa texter (uppdateras för upplaga 2 till HT-22)

Böckerna i upplaga 1 finns för kompletteringsköp så länge lagret räcker.

Om författarna
Läromedelsförfattaren Hans Persson är en lärare med lång erfarenhet av att undervisa både yngre och lite äldre elever. Han är också verksam som utbildare och fortbildare av lärare, både i Sverige och utomlands, och har belönats med NE:s Kunskapspris för "en exceptionellt mångsidig och inspirerande lärargärning" och Lärkanpriset för sin unika "förmåga att med vardagsnära experiment och inspirerande texter sprida kunskaper och självförtroende för de naturvetenskapliga ämnena och matematikämnet ..." bland elever och lärare.