Bläddra

Bortom business intelligence

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kvalitetssäkring Management och företagsledning
Köp här

Bortom business intelligence

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kvalitetssäkring Management och företagsledning
Köp här
Mängder av felaktiga beslut beror på att man inte har funderat tillräckligt. Det här kan förefalla ganska självklart. Men förbluffande ofta så fattas även mycket avgörande beslut utan särskilt stora föregående analyser. Javisst. Det finns ofta lite bakgrundsdata någonstans som ligger och skvalpar. Men det görs inte mycket med informationen. Eller så gör man något men oklart vad. Ofta beror det på att man inte riktigt vet vad man ska göra med information som man har. Eller inte kan bedöma om den är tillräcklig. Vi tror inte att beslutsfattare generellt är korkade eller konstiga. Däremot är de metoder och verktyg de har tillgång till det. Man kan nog säga att många beslutsfattare är vilseledda av dagens BI-system vilket är nog så illa. Men relativt enkelt reparerbart, lyckligtvis. Verksamheter introducerar olika BI-lösningar i tid och otid, men de flesta har inte någon process alls för att hantera beslut. Då går det åt skogen. Det saknas metoder, kunskap och tekniker. Beslutsprocesser och beslutsmetoder kan förbättras kraftigt. I den här boken så talar vi helt enkelt om hur man bör göra.