Bläddra

Bostadsrätt – för alla : köpa, nyttja, sälja, juridik, ekonomi, teknik

Kategorier: Bostäder – köp, försäljning och juridik Bostadslagstiftning Egendom och fastigheter Egendomslagstiftning Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Fastighetsrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Hälsa, relationer och personlig utveckling Juridik Särskilda rättsområden Självhjälp och praktiska råd
Köp här

Bostadsrätt – för alla : köpa, nyttja, sälja, juridik, ekonomi, teknik

Kategorier: Bostäder – köp, försäljning och juridik Bostadslagstiftning Egendom och fastigheter Egendomslagstiftning Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Fastighetsrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Hälsa, relationer och personlig utveckling Juridik Särskilda rättsområden Självhjälp och praktiska råd
Köp här
INNEHÅLL Förord Introduktion JURIDIK Köpa Vad är en bostadsrätt sid 15 En bostadsrättsförening är ett bostadsföretag sid 16 Beskattning av bostadsrättsföreningar sid 18 Fastighetsskatt har ersatts av en kommunal avgift sid 20 Avskaffande av förmögenhetsskatt sid 22 Bostadsrättsföreningen äger fastigheten och lägenheterna sid 23 Föreningsstämma – föreningens högsta beslutande organ sid 25 Ekonomisk plan sid 26 Att vara bostadsrättshavare sid 27 Äkta eller oäkta bostadsrättsförening sid 28 Beskattning av medlem i en oäkta bostadsrättsförening sid 31 Beskattning vid försäljning av en oäkta bostadsrätt sid 32 Årsredovisning sid 32 Stadgar sid 34 Ordnings- och trivselregler sid 34 Styrelse sid 35 Närmiljön sid 37 Budgivning sid 37 Bostadsarea – aktuella mätregler sid 39 Principer för areamätning sid 39 Skillnad mellan yta och area sid 40 Huvudregel sid 40 Uppdelning av arean på boarea och biarea sid 41 Vad som räknas in i boarean sid 41 Fastighetsmäklarens ansvar sid 43 Objektsbeskrivning och boendekostnadskalkyl sid 46 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt sid 47 Bostadsrätt på vinden sid 50 Homestaging sid 53 Upplåtelse/överlåtelse av bostadsrätt sid 54 Insats/grundavgift sid 55 Överlåtelseavtal sid 56 Köplagen sid 58 Konsumenttjänstlagen sid 59 Konsumentköplagen sid 59 Andra typer av boendeföreningsformer sid 60 Tredimensionell fastighetsindelning med ägarlägenheter sid 60 Andelsförening sid 61 Bostadsförening sid 61 Kooperativ hyresrättsförening sid 63 Bostadsrätt i nyproduktion sid 65 Nyttja Medlemskap i en bostadsrättsförening sid 69 Ditt ansvar som bostadsrättshavare sid 69 Försäkringsskydd för bostadsrättshavare sid 70 Viktigt att du engagerar dig sid 71 Tvister sid 74 Hyra ut i andra hand sid 75 Viktigt att tänka på när du hyr ut i andra hand sid 75 Inneboende sid 76 Sambolagen sid 77 Sälja Säljtankar sid 81 Beskattning vid försäljning av bostadsrätt sid 81 När du ska deklarera sid 82 Förbättringsutgifter sid 84 Kapitaltillskott sid 86 Uppskov med beskattning av kapitalvinst sid 87 Tidsram för förvärv och bosättning sid 92 Sälja var sin bostadsrätt och flytta ihop sid 93 Ge bort sin bostadsrätt i gåva sid 94 Om du ska bosätta dig utomlands sid 95 EKONOMI Föreningen Föreningen har ansvar för fastigheten sid 97 Ekonomisk plan sid 97 Resultaträkning sid 98 Kostnader sid 100 Balansräkning sid 101 Föreningens budget sid 104 Styrelsen sid 104 Fastighetens underhållsbehov sid 105 Fastighetens renoveringsbehov sid 106 Reparation/underhåll respektive renovering/förbättring sid 106 Årskostnad sid 108 Års-/kvartals-/månadsavgift sid 109 Förmögenhetsvärde bostadsrätt sid 109 Bostadsrättens andelstal sid 110 Fastighetslån sid 110 Räntekostnader sid 111 Yttre och inre underhåll sid 112 Underhållsansvar sid 112 Konsulttjänster sid 113 Privat Bostadsrättens skick sid 117 Finansiering sid 117 Boendekostnad sid 119 Skattereduktion – ROT-arbeten - Husavdrag sid 120 Bygga balkong sid 122 TEKNIK Fastigheten Trivsel och säkerhet sid 125 Fastighetens ålder sid 125 Tillgänglighet sid 128 Fastighetens värmesystem sid 128 Fastighetens energiprestanda sid 129 Energideklaration sid 130 Individuell mätning sid 133 Miljöplan sid 134 Miljöklassificering av hus sid 135 Hiss sid 136 Yttertak sid 137 Tillträdesanordningar till yttertak sid 138 Fasader sid 139 Balkonger sid 140 Fönster sid 141 Elledningar/elsäkerhet sid 142 Vattenkvalitet sid 143 VA-ledningar sid 144 Inomhusmiljö sid 146 Inomhusklimat sid 147 Luftfuktighet sid 149 Partiklar i inomhusluft sid 149 Ventilation – luftkvalitet sid 150 Ljudisolering sid 152 Ljudklassning av bostäder sid 153 Brandskydd sid 154 Rökkanaler sid 156 Inbrottsskydd sid 156 Grannsamverkan sid 158 Barnsäkerhet sid 159 Gemensamma utrymmen sid 159 Entré sid 159 Trapphus sid 160 Gemensam tvättstuga sid 161 Gård sid 162 Källar- och vindsförråd sid 163 Avfallshantering sid 164 Tidningar sid 165 Tomflaskor sid 165 Grovsopor sid 166 Radon sid 166 Inredning av vindsutrymmen i en äldre fastighet sid 167 Bostadsrätten Bostadsrättens kvalitet sid 173 Planlösning sid 173 Kvalitet på material och utförande sid 173 Miljöpåverkan sid 174 Kök sid 175 Säkerhet mot vattenskador sid 177 Våtrum sid 180 Sovrum sid 182 Lägenhetsdörr – tamburdörr sid 183 TV, bredband och telefoni sid 184 Elinstallationer sid 184 Elmarknaden sid 186 Byta elhandelsföretag sid 187 Kollektivt elabonnemang sid 189 Elektriska och magnetiska fält 189 Ventilation sid 190 Luftfuktighetens betydelse inomhus sid 192 UNDERHÅLL & RENOVERING Underhållsbehov sid 195 Tabell med underhållsintervall och livslängd för olika material och komponenter sid 196 Anlita hantverkare sid 198 Beställa byggarbeten sid 198 Statligt stöd och skattereduktion sid 199 Bostadsrättshavaren sid 199 Bostadsrättsföreningen sid 200 BOENDE FÖRR OCH NU Utvecklingen av bostadsbyggandet sid 203 CHECKLISTOR Checklista före köp av bostadsrätt sid 213 Checklista – bostadsrätten sid 214 Checklista – fastigheten sid 215 Checklista – närområdet sid 216 INFORMATION Länkar sid 219 Ordlista sid 222 Hemliga listan sid 232