Bläddra

Brev från Sverige till Ryssland kring sekelskiftet 1900

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria

Brev från Sverige till Ryssland kring sekelskiftet 1900

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Boken Brev från Sverige till Ryssland kring sekelskiftet 1900 är en översättning av Lev Lvovitj Tolstoys i Moskva år 1900 utgivna bok Sovremennaja Sjvetsia (Det samtida Sverige).

I förordet till boken skriver författaren: Större delen av innehållet i denna bok har de senaste två åren publicerats som följetong i Petersburgsposten (S.- Peterburgskie Vedomosti) under rubriken Brev från Sverige (Pisma iz Sjvetsia). I denna utgåva presenteras texten i stort sett utan ändringar som brev eller skisser som beskriver olika sidor av livet i Sverige men den tidigare texten har kompletterats med ytterligare några brev och fotografier för att vi ryssar skall lära känna detta för oss okända, men ovanligt kulturella land, som kan lära oss mycket.
Skolväsendet, välgörenheten, det allmänna välståndet i Sverige, utvecklingsnivån, klokheten, de demokratiska och frihetliga grundvalarna för att nämna några exempel är liksom Anna Retzius och Elsa Borgs intressanta och självuppoffrande verksamheter lärorika. Jag har också tidigare redogjort för doktor Westerlunds arbete som nu publiceras i brevform. Det är en glädje att för varje år lära känna Sverige allt bättre. Det är min förhoppning att denna bok skall leda till en ökad kunskap om den svenska kulturen.
L. L. Tolstoy (12 maj år 1900)

Boken ger en stark närvarokänsla i en sedan länge svunnen tid. Frågor som enskilt och gemensamt ägande av jorden, skiftesreformer och bygemenskap, livegenskap, telefoner och järnvägar, skolundervisning, dryckenskap, tiggeri, styresskick, unionen med Norge, litteratur och konst känns trots avståndet i tid angelägna. Livfulla skildringar av skollektioner, hjälpbehövande, möten med alltifrån kungligheter till samer får läsaren att reflektera över tidens gång.
Per Nettelbladt (1 september år 2022)