Bläddra

Brottsbalken : en kommentar. Del 1, (1-12 kap.) – brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Köp här

Brottsbalken : en kommentar. Del 1, (1-12 kap.) – brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Köp här

BROTTSBALKEN DEL I (1-12 KAP.) Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. är en studentutgåva av del I av den s.k. brottsbalkskommentaren avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen. I denna upplaga har lagstiftning, rättspraxis och doktrin fram till den 1 januari 2019 beaktats.

Per Ole Träskman är professor emeritus i straffrätt vid Lunds universitet. Suzanne Wennberg är professor emerita i straffrätt vid Stockholms universitet.Se även BROTTSBALKEN DEL II (13-24 KAP.) Brotten mot allmänheten och staten m.m.