Bläddra

Brukarstyrd inläggning

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Köp här

Brukarstyrd inläggning

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Köp här
Manual för utbildning och implementering, utvecklad för Brief Admission Skåne Randomized Controlled Trial (BASRCT) Suicid. Personer med återkommande självskadebeteende och komplex psykisk ohälsa, inklusive borderline personlighetssyndrom, kan förväntas vara suicidnära. De kommer att vara suicidnära alltigenom den Brukarstyrda inläggningen. På tre dagar kan vi inte ändra på det. Det kan ta år tills stress inte längre triggar suicidalitet. Det vi kan hjälpa till med under den Brukarstyrda inläggningen är stressen.