Bläddra

Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevers kunskaper. SOU 2020:43 : Betänkande från Betygsutredningen 2018 (U 2018:03)

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Köp här

Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevers kunskaper. SOU 2020:43 : Betänkande från Betygsutredningen 2018 (U 2018:03)

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Köp här

Föreslå hur ämnesbetyg kan införas i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt förslag på justeringar i betygssystemet för alla skolformer.