Bläddra

Centrala skeden, viktiga personer och stora frågor i CSA:s historia

Köp här

Centrala skeden, viktiga personer och stora frågor i CSA:s historia

Köp här
Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) bildades 1903.
Det andra numret av skriftserien har ett historiskt tema där olika författare från olika vetenskapliga discipliner belyser CSA som socialpolitisk aktör genom att beskriva några för förbundet viktiga skeden samt genom att lyfta fram några centrala personer och viktiga frågor under dessa tidsperioder. av fattigdom och social utestängning. Vi hoppas att dessa texter ska kunna stimulera till ytterligare forskning om den tidiga svenska socialpolitiken och inte minst de kvinnliga pionjärinsatserna inom socialpolitiken och de sociala utbildningarna.
Redaktör för skriftserien är professor Hans Swärd, Socialhögskolan i Lund.