Bläddra

Datorplattor i tidiga skolår : lärares lärande, barns literacyutveckling

Kategorier: Datorer: hårdvara Grundskolan Informationsteknik Pedagogik Persondatorer Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Datorplattor i tidiga skolår : lärares lärande, barns literacyutveckling

Kategorier: Datorer: hårdvara Grundskolan Informationsteknik Pedagogik Persondatorer Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
Vad händer i en årskurs 1 när barnen från dag ett får en datorplatta? Hur påverkas deras engagemang, vetgirighet och delaktighet? Och vilka vägar behöver undervisningen ta för att ge de allra bästa förutsättningar för literacy- och kunskapsutveckling? I den här boken beskriver en lärare och en forskare sina gemensamma erfarenheter av didaktiska diskussioner och praktiskt arbete med digital teknik under tre år i en lågstadieklass. Tillsammans analyserar de hur lärarens syn på den egna rollen i klassrummet, på undervisningen och på elevers lärande påverkades av arbetet i klassen, och med stöd i teoretiska resonemang identifierar de ett antal tillfällen och sammanhang som gjorde att undervisningen tog en annan riktning. Datorplattor i tidiga skolår vänder sig främst till lärarstuderande och verksamma lärare F–3, men är också intressant för den som arbetar med frågor som rör skolutveckling och digitalisering.