Bläddra

De Aderton

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

De Aderton

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här
De Aderton är en biografisk uppslagsbok över Svenska Akademiens samtliga 200 ledamöter från instiftandet 1786 till våra dagar. Biografierna åtföljs av porträttbilder. En utförlig inledning redovisar generella drag och utvecklingslinjer när det gäller Akademiens sammansättning genom åren.

Boken, som utkom första gången 1992, utgavs inför Akademiens 225-årsjubileum 2011 i en andra upplaga, väsentligt förnyad beträffande såväl innehållet som bildmaterialet och den grafiska formen. Den nu föreliggande tredje upplagan har inte bara utvidgats med biografier över nytillkomna ledamöter utan har också uppdaterats med avseende på den inledande översikten.