Bläddra

Demensboken : omvårdnad & omsorg

Kategorier: Alzheimer, demens Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi
Köp här

Demensboken : omvårdnad & omsorg

Kategorier: Alzheimer, demens Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi
Köp här
Boken beskriver demenssjukdomarna och hur man kan förebygga demens. Den fokuserar på konkreta åtgärder vid omvårdnad och omsorg av människor med demens med exempel från vardagen. Strategier i samband med hygien, vandrande, aggressivitet, sömn, smärta, skrikande, måltid, morgonarbete mm presenteras. Lagar och regler liksom handledningens och kommunikationens betydelse presenteras. Behandling med läkemedel liksom icke-farmakologiska åtgärder som musik, sång, TV-tittande och dans, presenteras. Boken innehåller också ett avsnitt om de anhörigas särskilda behov. Andra aspekter som berörs är sexualitet, våld och tvång, demens och trafik mm. Boken avslutas med en omfattande referenslista. Boken verkar heltäckande på ett sätt som gör den till en "måste-ha-bok" när man arbetar inom vård-och omsorg för personer med demenssjukdom! Kommentar av en läsare