Bläddra

Demokrati utan partier? Demokratirådets rapport 2000

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Demokrati utan partier? Demokratirådets rapport 2000

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Många tecken tyder på att de politiska partierna befinner sig i en kris. Medlemsantalet sjunker, allt färre engagerar sig i lokalt partiarbete, väljarnas misstroende ökar och valdeltagandet minskar. Vad är det som ligger bakom denna utveckling och vad får den för konsekvenser? Håller partiernas problem på att utvecklas till en kris för hela demokratin? Demokrati utan partier? är årets rapport från SNS Demokratiråd. Boken analyserar partiernas aktuella situation och redovisar nya forskningsresultat. Den centrala frågan är hur den representativa demokratin skall kunna vitaliseras när de gamla partierna förstelnar. SNS Demokratiråd 2000: Lise Togeby leder den danska maktutredningen och Gudmund Hernes var en av de ansvariga för den första norska maktutredningen. Lena Wängnerud och Sören Holmberg är verksamma i det svenska valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet. Olof Petersson var ordförande för den svenska maktutredningen och är numera samordnare för SNS Demokratiråd.