Bläddra

Den kapitalistiska välfärdsstaten

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management

Den kapitalistiska välfärdsstaten

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Hur kunde Sverige utvecklas från ett av Europas fattigaste länder till att bli fjärde rikast i världen? Och hur var det möjligt att samtidigt bli ett av världens mest jämlika länder? Kan den svenska välfärdsstaten bestå i framtiden? I den här boken förklaras de svenska framgångarna. Med ny forskning visar författaren hur den kapitalistiska välfärdsstaten kunde kombinera en välfungerande kapitalism med långtgående sociala reformer, tack vare stabila spelregler och en rationell arbetsdelning mellan marknad och politik. Insikterna om vad som gjorde Sverige framgångsrikt gör det också enklare att förstå varför landet drabbades av minskad tillväxt och ökad ojämlikhet från cirka 1970. Boken ger även nya perspektiv på de reformer som drastiskt har förändrat den svenska välfärdsstatens karaktär jämfört med 1900-talets sista decennier. Boken avslutas med en diskussion om vilka utmaningar den svenska välfärdsstaten står inför på 2020-talet. Denna omarbetade upplaga är uppdaterad med bland annat aktuella debatter om vinster i välfärden, hyressättning, teknologisk arbetslöshet, invandrares svårigheter på arbetsmarknaden och den åldrande befolkningen. Den innehåller även ny forskning om sambandet mellan institutioner och välstånd samt tillitens betydelse för ekonomins utveckling. “För den som snabbt vill sätta sig in i den svenska kapitalistiska välfärdsmodellens bakgrund, framväxt och utmaningar erbjuder Berghs bok en mycket god introduktion.” Patrik Öhberg, forskare och lärare vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet “Oerhört intresseväckande. Man blev glad när man läste den.” “Har bett alla mina släktingar/vänner att läsa den.” “Läste mer av rent intresse än som kurslitteratur.” Studenter som haft Den kapitalistiska välfärdsstaten som kurslitteratur