Bläddra

Den kompletta guiden till det nationella provet i Engelska årskurs 9

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Den kompletta guiden till det nationella provet i Engelska årskurs 9

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Går du eller har du ett barn som går i årskurs 9 och ska skriva nationella proven? Vill du se till att ni förbereder er på bästa sätt för att uppnå ett så bra resultat som möjligt? Är ni osäkra på vad proven kommer att innehålla och vill få en bättre bild av vad ditt barn kan förvänta sig? Då är Den kompletta guiden till nationella proven i årskurs 9 boken för er!

I boken får ni:

- en bred teoridel för att fräscha upp kunskaperna inom de områden som proven testar

- övningsuppgifter inför samtliga delar av det nationella provet

- handledningsavsnitt för lärare, föräldrar eller andra vuxna i elevens närhet som kan användas för att bistå och stötta eleven i lärandeprocessen.

Boken är skriven av lärare som arbetar inom skolans värld och även utvecklar material för att ge alla elever chansen att uppnå sin fulla potential. Den kan användas enskilt av eleven eller gemensamt med en förälder eller handledare.