Bläddra

Den livsviktiga läsningen

Kategorier: Spåkinlärning: läsförståelse Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning
Köp här

Den livsviktiga läsningen

Kategorier: Spåkinlärning: läsförståelse Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning
Köp här
Den här boken, den livsviktiga läsningen, ger svar på hur föräldrar kan hjälpa sina barn att bli bra läsare. Vi som skrivit boken är två lärare som arbetat många år med barns läs- och skrivutveckling. I det arbetet har vi insett vilken stor betydelse föräldrarna har. Barn som får lässtimulans i hemmet klarar skolarbetet bättre. (alt. blir bättre läsare) Boken tar upp barns språkutveckling, tips och råd om hur man kan rimma och ramsa tillsammans med barnen, läsa och samtala kring böcker. Vi ger också förslag på böcker för olika åldrar och högläsningsböcker som tar upp viktiga livsfrågor. Bokens sista kapitel ger inblick i förskolans språkutvecklande arbete.