Bläddra

Den offentliga sektorn och välfärdens tjänster

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

Den offentliga sektorn och välfärdens tjänster

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här
Denna bok beskriver på ett kortfattat och introducerande sätt den offentliga sektorns utveckling med särskild tonvikt på hur det framväxande välfärdssamhället kom att förändras i slutet av 1990-talet, då privata aktörer i snabbt ökande takt kom att intressera sig för välfärdstjänster. Allt fler privata utförare kom att ta över allt mer av välfärdens tjänster inom skola, vård och omsorg.

Här analyseras dels de aktörer som tar plats och gör sig hörda inom välfärdssektorn, dels de styrningsfilosofier som hörs i debatten om styrningen av den offentliga sektorn. Boken belyser också opinionen kring privatiseringar och vinstutdelning till ägare av privat organiserade verksamheter som finansieras via skattemedel. Vilka sociala kategorier är mest positiva till privatisering och vilka vänder sig mot privata lösningar? Den bild som framträder kontrasteras mot hur riksdagens partier ställer sig till privata utförare av välfärdstjänster och till vinstutdelning.

Boken riktar sig till universitets- och högskolestuderande på samhällsvetenskapliga utbildningar. Den bör också vara av intresse för andra som är engagerade i samhällsfrågor.