Bläddra

Den reella talsymbolens principer och hantverk : Volym III(c) av “Den först

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Den reella talsymbolens principer och hantverk : Volym III(c) av “Den först

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Boken innehåller del III(c) av den mer omfattande studien och artikelsamlingen "Den första matematiken". Den utgör en översiktlig teoretisk genomgång och analys av det reella talbegreppet och därmed särskilt förknippat de irrationella talen, med möjligheten av riktig teoretisk (matematisk och logisk--filosofisk) djupdykning i detta tema för den intresserade.

Här lyfts fram ett perspektiv på de reella talen, som sällan görs lika explicit i andra läromedel i matematik. Det här perspektivet skulle kunna kallas symboliskt, symbolteoretiskt eller semiotiskt. Viktiga inspirationskällor är Ludwig Wittgenstein och den svenske filosofen Sören Stenlund (1943-2019). Det handlar kort sagt om en förståelse av det reella talet primärt givet som en operativ symbol ingående i en komplicerad väv av språk (språkspel, symbolsystem, kalkyler) och mänsklig verklighet och praxis.

I boken används även en speciell layout och framställningsform för matematikämnet som författaren valt att kalla för den holistiska.

Boken riktar sig till studenter och lärare i matematik, filosofi och empiriska vetenskaper, men även till en allmän matematiskt eller filosofiskt intresserad publik.