Bläddra

Den värdefulla praktiken – Yrkesetik i pedagogers vardag

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Den värdefulla praktiken – Yrkesetik i pedagogers vardag

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Den här boken vill synliggöra och bidra till förståelsen av den moraliska dimensionen i verksamheten, främst i förskola och grundskola. Boken vill också visa på hur läraruppdraget kan tolkas och förstås utifrån de styrdokument som gäller och med hjälp av etiska begrepp och modeller, knutna till det område som ofta benämns värdegrunden.

Genom sina handlingar gestaltar läraren varje dag moral - direkt eller indirekt. Därför kan man tala om den värdefulla praktiken i dubbel bemärkelse. Lärare är ständigt ”in action” och får ofta fatta snabba beslut utan möjlighet till närmare reflektion. Den pedagogiska verksamheten präglas också av moraliska dilemman. Hur kan lärare hantera sådana situationer på ett ansvarsfullt sätt?

Om författarna
Kennert Orlenius är fil.dr i pedagogik. Han har varit lärare i grundskolan i drygt femton år och arbetat med kompetensutveckling och lärarutbildning lika länge, numera vid Högskolan i Skövde.

Airi Bigsten har arbetat som förskollärare i Falköpings kommun under ca 25 år. Hon är doktorand i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet.