Bläddra

Den vetenskapande läraren : en handbok för forskning i skola och förskola

Kategorier: Forskning och informationshantering Lärare Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation Vetenskapsmetod

Den vetenskapande läraren : en handbok för forskning i skola och förskola

Kategorier: Forskning och informationshantering Lärare Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation Vetenskapsmetod
Köp här
Tänk dig läraren som en av de främsta producenterna av utbildningsforskning. Det är en tilltalande tanke. Men forskning är svårt, och de metoder som finns att tillgå är många gånger väldigt komplicerade och därmed besvärliga att tillämpa. I andra fall är metoderna så förenklade att det är tveksamt om resultatet kan kallas forskning. För att överbrygga utmaningar med lärares egna vetenskapande har forskare på Chalmers tagit fram en konkret metod – värdeskapande vetenskapande – som beskrivs i den här boken. Metoden är anpassad för att kunna användas av lärare inom ramen för skolors och förskolors kollegiala utvecklingsarbete, utan extern forskares hjälp. Kvaliteten i tillvägagångssätten, inte minst i det viktiga analysarbetet, erhålls i stället via väl beskrivna procedurer, formulär och andra former av underlag. Dessutom förklarar författaren, på ett tillgängligt sätt, det vetenskapliga arbetets grund och begrepp samt ger en översikt över olika metoder. Ett trettiotal olika skolhuvudmän runt om i Sverige har under åtta års tid deltagit i det forskningsprogram som ligger till grund för den här boken och dess metod. Boken riktar sig främst till lärare och olika typer av lärledare i förskola och skola. Även skolledare, specialpedagoger, kvalitetschefer och skolchefer kan ha stor nytta av de insikter som boken erbjuder.