Bläddra

Det kluvna samhället : perspektiv på samhällets omvandling

Kategorier: Ekonomi för specifika sektorer Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Välfärdsteori
Köp här

Det kluvna samhället : perspektiv på samhällets omvandling

Kategorier: Ekonomi för specifika sektorer Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Välfärdsteori
Köp här
”Det kluvna samhället” är den fjärde delen i författarpseudonymen Per Forsmans serie essä-samlingar från 90-talets början om industrisamhällets omvandling. I denna bok står epokskiftet mer uttalat i centrum: framväxten av vad på dåtidens glättade konsultsvenska kallades ”K-samhället”, där K-et stod för kultur, kunskap och kommunikation. Hos Forsman står K-et för hur samhället är på väg att klyvas, med allt större klyftor mellan utvecklingens ”vinnare” och ”förlorare” – en utveckling som författaren sedan belyser utifrån en rad perspektiv – historiska, sociala, filosofiska och politiska. Vi vet mer idag om det samhälle som blev resultatet av den samhällsomvandling vars inledning inspirerade boken, insikter som bara gjort dess texter än mer aktuella. I slutet lämnar författaren det seminarium som boken gestaltat. ”Det kluvna samhället” från 1995 blev pseudonymen Per Forsmans sista bok. Samma år började författaren, Örjan Nyström, arbeta som utredare på LO i hemstaden Göteborg, och en ny fas i hans författarskap inleddes. Samtliga de fyra essäsamlingar som Per Forsman gav ut i slutet av 1980- och början av 1990-talet återutges nu på Dejavu, dvs förutom ”Det kluvna samhället” också ”Arbetets arv”, ”Eftertankar om arbetet” och”Det gamla och det nya bygget”.