Bläddra

Dewey decimalklassifikation : principer och tillämpning

Kategorier: Bibliografisk kontroll Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här

Dewey decimalklassifikation : principer och tillämpning

Kategorier: Bibliografisk kontroll Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här