Bläddra

Digitalisering – mer än teknik . VR 2018:06 : Kartläggning av svensk forskning och näringslivets behov

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här

Digitalisering – mer än teknik . VR 2018:06 : Kartläggning av svensk forskning och näringslivets behov

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här