Bläddra

Dysartri – Kortversion av bedömning

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Dysartri – Kortversion av bedömning

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
Dysartri – bedömning och intervention är ett teoretiskt och praktiskt heltäckande material för bedömning och intervention vid neurologiskt betingade talstörningar. Materialet består dels av en lärobok om dysartri (huvudbok), dels av ett komplett testmaterial som är en reviderad och utvidgad version av Hartelius och Svenssons Dysartritest från 1990. I testmaterialet ingår manual, testblanketter, material för testning av förståelighet och ett självsvarsformulär för personen som bedöms. Materialet vänder sig till logopeder och logopedstuderande. Kortversionen av dysartribedömningen innehåller några enstaka uppgifter, hämtade ur den kompletta bedömningen. Uppgifterna är valda så att de ska kunna ge indikation på hur talandning, fonation, diadokokinesi, artikulation samt förståelighet i ord, meningar och löpande tal är påverkade. Kortversionen kan inte ersätta en komplett testning men kan genomföras när tiden är knapp eller när patientens möjligheter att delta är begränsad. Kortversion av dysartribedömningen säljs i förpackningar om 25 st.