Bläddra

Dysartri – SOFT – Självsvarsformulär om förvärvade talsvårigheter

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Dysartri – SOFT – Självsvarsformulär om förvärvade talsvårigheter

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
Dysartri – bedömning och intervention är ett teoretiskt och praktiskt heltäckande material för bedömning och intervention vid neurologiskt betingade talstörningar. Materialet består dels av en lärobok om dysartri (huvudbok), dels av ett komplett testmaterial som är en reviderad och utvidgad version av Hartelius och Svenssons Dysartritest från 1990. I testmaterialet ingår manual, testblanketter, material för testning av förståelighet och ett självsvarsformulär för personen som bedöms. Materialet vänder sig till logopeder och logopedstuderande. SOFT är ett självsvarsformulär där personen med dysartri själv kan beskriva sin kommunikativa delaktighet, men också andra självuppfattade kommunikativa svårigheter. SOFT säljs i förpackningar om 25 st.