Bläddra

Effektiv sökning på Internet : från Alex till Wikipedia

Kategorier: Bibliotek, arkiv och informationshantering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Digital livsstil Guider och tjänster på nätet Informationsåtervinning och tillgängliggörande Informationsteknik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Söka på internet
Köp här

Effektiv sökning på Internet : från Alex till Wikipedia

Kategorier: Bibliotek, arkiv och informationshantering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Digital livsstil Guider och tjänster på nätet Informationsåtervinning och tillgängliggörande Informationsteknik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Söka på internet
Köp här
I boken visas hur man utför specifika sökningar i specifika databaser och sökmotorer. Författarna behandlar 25 stycken såsom Alex, All Music Guide, ArtikelSök, Internet Movie Database, Nationalencyklopedien och Wikipedia under rubrikerna Allmänna uppslagsverk, Boktips och recensioner, Böcker och andra medier, Filmer och skådespelare, Författare och deras verk, Geografi och politik, Kända personer, Musik, Stipendier. Varje databas får en grundlig genomgång beträffande pålitlighet, informationsinnehåll och sökmetodik. De båda författarna, Nadine Alvarado och Sara Larsson, är bibliotekarier vid Kungälvs stadsbibliotek och boken riktar sig till biblioteksanställda, lärare, elever, biblioteksanvändare och andra som utnyttjar Internet som redskap för sin informationssökning och vill vässa sin sökning, både i sökmotorer och i databaser. Omslag av Jenny Hill.