Bläddra

Elbrist i storstäderna : ett marknadsperspektiv

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Electrical power generation & distribution industries Energiindustri Industrier och branscher
Köp här

Elbrist i storstäderna : ett marknadsperspektiv

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Electrical power generation & distribution industries Energiindustri Industrier och branscher
Köp här

De senaste åren har problem med överföringsbegränsningar i elnätet blivit alltmer påtagliga i Sverige. Detta har gjort det svårt för företag att expandera sin verksamhet och lett till ökade regionala skillnader i elpriset.

Forskarna Pär Holmberg och Thomas Tangerås, båda docenter i nationalekonomi, har undersökt olika marknadsreformer som inom några år skulle minska problemet med elbrist i storstäderna. Det handlar bland annat om att utnyttja de befintliga resurserna i systemet på ett mer effektivt sätt och förbättra de ekonomiska incitamenten för marknadsaktörerna.