Bläddra

En annan möjlighet till särskilt stöd. Reglering av kommunala resursskolor. SOU 2020:42 : Delbetänkande från Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (U 2017:07)

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

En annan möjlighet till särskilt stöd. Reglering av kommunala resursskolor. SOU 2020:42 : Delbetänkande från Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (U 2017:07)

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

I detta delbetänkande redovisar Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven uppdraget om hur elever kan få bättre stödinsatser kopplat till lärmiljö och grupptillhörighet.