Bläddra

En dag cyklade jag omkull

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser
Köp här

En dag cyklade jag omkull

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser
Köp här
En olycka inträffade och jag vaknade upp på sjukhuset. Fyra år tog det att återhämta mig från den svåra hjärnskada jag fick. Fyra år av målmedvetet arbete. Boken innehåller min berättelse om hjärnskadan och de strategier som hjälpte mig tillbaka. Jag berättar om tankar och upplevelser under resans gång fram till mitt tillfrisknande. Glädje i livet, vilja och målmedvetenhet var mina drivkrafter. Ett jävlar anamma gjorde att jag trotsade motgångarna. Vid min sida hade jag min man, barn och vänner. De betydde mycket. Utan deras stöd hade det inte varit möjligt.