Bläddra

En förskola för alla – Specialpedagogik, inkludering och likvärdighet

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning för elever med särskilda behov

En förskola för alla – Specialpedagogik, inkludering och likvärdighet

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning för elever med särskilda behov
Köp här
Den utbildning och fostran som barn möter under den första delen av livet har betydelse för deras utveckling, lärande och framtida livsvillkor. Förskolan är det första steget i utbildningen och därför är dess roll viktig. I förskolans uppdrag framgår att alla barn har rätt till gemenskap. Barnen har också rätt till en undervisning som är organiserad utifrån deras behov. I den här antologin är därför frågor om alla barns inflytande, delaktighet och perspektiv tongivande. Boken tar upp specialpedagogik, inkludering och likvärdighet och utgår från ett historiskt och samtida sammanhang. Specialpedagogik och specialpedagogisk verksamhet problematiseras samtidigt som relevanta områden som rör förskolan presenteras.

Läs mer
Boken vänder sig till studenter på förskollärarprogrammet, specialpedagogprogrammet, speciallärarprogrammen och rektorsprogrammet samt till verksamma pedagoger i förskolan. Boken kan också med fördel användas i kurser som handlar om det specialpedagogiska kunskaps- och verksamhetsområdet, då den ger en mångfacetterad bild av förskolans uppdrag som en specialpedagogisk och inkluderande verksamhet.

Om författarna
Anneli Nielsen är lektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot specialpedagogik och arbetar vid Umeå universitet. Hon har en bakgrund som specialpedagog och undervisar framförallt på specialpedagog- och speciallärarprogrammen. Anneli forskar inom området barn som far illa.
Mikaela Nyroos är docent i pedagogik vid Umeå universitet. Hon undervisar på specialpedagog- och speciallärarprogrammen samt på förskollärar-, grundlärar- och ämnesprogrammen. Mikaela forskar inom områdena inkluderande pedagogik, barns lärande och neuropsykiatriska svårigheter.