Bläddra

En introduktion till traktaträtten : en lärobok i traktaträtt

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: internationell traktaträtt Internationell rätt Juridik
Köp här

En introduktion till traktaträtten : en lärobok i traktaträtt

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: internationell traktaträtt Internationell rätt Juridik
Köp här
En introduktion till traktaträtten är en lättillgänglig lärobok i traktaträtt
som kortfattat behandlar traktaträttens
grunder.
Boken fokuserar på centrala delar av Wienkonventionen om traktaträtten
från 1969 men behandlar även traktaters ställning vid statssuccession.
Den innehåller övningsuppgifter och i det sista kapitlet
finns den svenska konventionstexten återgiven.
En introduktion till traktaträtten fyller en lucka som funnits på
grundkursnivå på juristlinjen. Det är författarens förhoppning att boken
även ska äga intresse för en vidare krets som snabbt vill sätta sig
in i traktaträtten.