Bläddra

En långsiktigt hållbar migrationspolitik. SOU 2020:54 : Betänkande från Kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken (Migrationskommittén) Ju 2019:01

Kategorier: Juridik
Köp här

En långsiktigt hållbar migrationspolitik. SOU 2020:54 : Betänkande från Kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken (Migrationskommittén) Ju 2019:01

Kategorier: Juridik
Köp här

Migrationskommittén har haft i uppdrag att ta ställning till utformningen av den framtida svenska migrationspolitiken i syfte att fastställa en ordning som är långsiktigt hållbar. Utgångspunkten för uppdraget har varit att migrationspolitiken ska vara human, rättssäker och effektiv.