Bläddra

En lärandemiljö för ett samhälle i förändring : erfarenheter, metoder och koncept från Lärcentrum på Stadsbiblioteket i Malmö

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här

En lärandemiljö för ett samhälle i förändring : erfarenheter, metoder och koncept från Lärcentrum på Stadsbiblioteket i Malmö

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här
Vad krävs av ett bibliotek för att arbeta med digital delaktighet, digitalt lärande och skapande? Samhället förändras i allt snabbare takt. Allt mer kommunikation sker digitalt, och för att vara en aktiv samhällsmedborgare behöver man kunna ta del av digital information, använda formulär och skicka dokument till myndigheter. Sättet vi tillgängliggör oss kunskap förändras från något som sker i början av livet, till något som sker löpande under hela vår livstid. Förändringar som ställer stora krav på individen. Idag har 90 procent av svenskarna tillgång till dator och internet – samtidigt står nästan en miljon människor utanför. För den som inte har haft möjlighet att hänga med i utvecklingen kan trösklarna verka oöverstigliga. Lärcentrum på Stadsbiblioteket i Malmö arbetar för att hjälpa människor över trösklarna genom att främja förståelse av digitala tjänster och verktyg samt vara ett stöd i både formellt och informellt lärande. Boken riktar sig till dig som är intresserad av digital delaktighet och hur lärande kan stödjas i bibliotek eller andra öppna miljöer.