Bläddra

En sannsaga

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Köp här

En sannsaga

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Köp här
Jag har länge tänkt göra en sagobok. När jag en dag på nytt konfronterades med C. S. Lewis och dennes serie sagoböcker omlandet Narnia beslöt jag att göra ett antal andakter, som var relaterade till dem. Det kändes meningsfullt. De är nu klara och tillägnas alla mina barnbarn. C. S. Lewis vandrade den steniga vägen från ateism till tillitsfull och skarpsinnig tro. Denna hans vandring tog sig uttryck i hans många skrifter om den kristna tron. Det blev viktigt för honom att dela med sig av den till sina syskonbarn. Han var nämligen en stor del av sitt liv ogift och hade inga egna barn. Så kom böckerna om Narnia till. Så är det nu med en enda förhoppning jag har skrivit dessa andakter, som jag samlat i ”En sannsaga”. Jag vill förmedla den verklighet, som ligger bakom serien om Narnia och den verklighet –Jesu uppenbarelse – som vår tro bygger på.Det är idag inte alla som har den bibliska berättelsen klar för sig. Därför kan det vara till hjälp och glädje att se hur författaren till Narnia på sitt sätt ville förmedla sin tro och övertygelse om Bibeln och dess möjlighet att vara ett källsprång till ny kraft och hjälp i livet. Med önskan om Kristi frid och fred över ditt liv!