Bläddra

En strävsam glidares bekännelser : hur jag gick från att vara uppsagd och omtumlad – till att bli nyttig och uppskattad

Kategorier: Arbetssätt och arbetsrutiner Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kontor och arbetsplatser
Köp här

En strävsam glidares bekännelser : hur jag gick från att vara uppsagd och omtumlad – till att bli nyttig och uppskattad

Kategorier: Arbetssätt och arbetsrutiner Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kontor och arbetsplatser
Köp här
Har du ibland undrat varför vissa verkar ha ständig tur i sin karriär och tycks klara sig i alla väder - trots att de varken har högre kompetens eller bättre resultat än andra? Önskar kanske också du att bli mera tursam? Har du ibland oroat dig för att du är i fel ålder, att förändringstempot är så högt och att ditt nuvarande jobb mycket väl kan försvinna? Vad som händer då och om du kan påverka din anställningstrygghet? Har du ibland önskat kunna utnyttja dina privata upplevelser och din personliga erfarenhetsbank för att få just ditt perspektiv på tillvaron och har du ibland funderat på att syssla med något annat?

Om du vill upptäcka sammanhang och få råd, tips och impulser om detta har du säkert glädje och nytta av att läsa denna bok. När den börjar var jag en 51-årig uppsagd och omtumlad VD för ett nysålt företag vars halva arbetsstyrka sades upp. Vi som drabbades fick gå igenom krisers olika faser och hantera stress och låsningar. Efter att ha försökt skaffa perspektiv och fokusera på våra starka sidor hamnade vi så småningom i nya miljöer. Boken hamnar om de förhållningssätt som utvecklades under så barska omständigheter och om den metodik som sen visade sig vara framgångsrik när miljön blev vänligare. Hur det gick till att bli nyttig och uppskattad.

Detta är en annorlunda bok. Ulrik Brännberg har haft en framgångsrik karriär i företag inom produktion och handel på många olika nivåer i Sverige och internationellt. Bokens utgångspunkt är i det verkliga livet. Därför finns "inifrån-perspektivet" hela tiden därtillsammans med andra perspektiv. Till skillnad från de externa författare och konsulter som arbetar med ett "utifrån-perspektiv" eller från de professionella företagsledare som gärna beskriver sin organisation ur ett "uppifrån-perspektiv"?

Mailadressen är: [email protected]