Bläddra

En vinnannde väg : idrottspsykologi för gymnasiet

Kategorier: Idrottspsykologi Idrottstränare och coachning Sport och idrott Sport, idrott och friluftsliv
Köp här

En vinnannde väg : idrottspsykologi för gymnasiet

Kategorier: Idrottspsykologi Idrottstränare och coachning Sport och idrott Sport, idrott och friluftsliv
Köp här
En ökad medvetenhet är källan till utveckling och en vinnande väg.
Det här är en bok för den idrottsintresserade gymnasieeleven som läser ämnet idrottspsykologi. Ämnet ges inom ramen för Psykologi 2B och boken är målgruppsanpassad med flera fallbeskrivningar, reflektions- och diskussionsfrågor. Oavsett elevernas idrottsliga nivå fördjupas kunskaperna och därmed också deras medvetenhet och självkännedom om ämnet, vilket de har nytta av både på och utanför idrottsplanen.

Idrottspsykologiska användningsområden och tekniker
Boken har en vetenskaplig grund och flera centrala teorier, perspektiv och modeller presenteras på ett lättillgängligt sätt. Den första delen handlar om idrottspsykologiska användningsområden och riktar in sig på motivation, självförtroende, koncentration, grupper och ledarskap samt karriärutveckling. I bokens andra del presenteras idrottspsykologiska tekniker i form av målsättning, inre samtal, mental simulering och spänningsreglering.

Författare med lång erfarenhet
Författare är Sofia Bunke, Anna Lohmann och Charlotte Wenberg. Sofia är universitetslektor i idrottspsykologi vid Lunds universitet med 12 års erfarenhet av undervisning på gymnasiet i ämnet idrottspsykologi. Anna och Charlotte är båda gymnasielärare i idrottspsykologi sedan flera år tillbaka i Lund.