Bläddra

Epikanalys – en kort introduktion

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Epikanalys – en kort introduktion

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Vad är egentligen berättelser? Hur är de konstruerade? Hur skapar de effekt och betydelse?

Fiktionsberättelser har alltid varit en viktig del i människans tillvaro. Genom dem söker vi mening och sammanhang i livet. I denna bok ges en översiktlig presentation av perspektiv och begrepp som lägger grunden för fördjupade samtal och utredande skrivande om epikens formvärld.

Boken riktar sig i första hand till studenter på lärarutbildning och i litteraturvetenskap. Den fungerar samtidigt som en ingång till nya sätt att se och diskutera för alla som har ett intresse för frågan om hur fiktionsberättelsen säger vad den säger.

Christer Ekholm är lektor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet och har lång erfarenhet av undervisning inom litteraturvetenskap och på svensklärarutbildningen.