Bläddra

Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. SOU 2020:36. Ett system, många möjligheter : Betänkande från Utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning (S 2018:12)

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. SOU 2020:36. Ett system, många möjligheter : Betänkande från Utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning (S 2018:12)

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Förslag, bedömningar och rekommendationer med syfte att stärkta strukturer för en god hälso- och sjukvård.