Bläddra

Exekutiva funktioner hos barn och unga

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Pedagogik Pedagogisk psykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap

Exekutiva funktioner hos barn och unga

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Pedagogik Pedagogisk psykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Exekutiva funktioner handlar om förmågan att få en idé, att planera samt genomföra idén och samtidigt kunna justera den under utförandets gång. De exekutiva funktionerna aktiveras främst när en person ska ta sig an något nytt eller komplicerat, men påverkar också i högsta grad vardagslivet: det sociala samspelet och problemlösning på olika nivåer. Barn och ungdomar med bristande exekutiva funktioner kan ha svårt att ta initiativ, hitta på lekar eller skaffa vänner. I Exekutiva funktioner hos barn och unga presenterar Fleischer och From begreppet ur ett utvecklingsperspektiv. Hur de exekutiva funktionerna kan observeras, utredas och behandlas, likaså vilka pedagogiska möjligheter och interventioner som finns för pedagogisk personal och föräldrar. De exekutiva funktionerna är i högsta grad uppträningsbara och ju tidigare insatser görs, desto bättre. Exekutiva funktioner hos barn och unga ger på ett lättillgängligt och pedagogiskt vis kunskap och konkreta råd om hur sådana insatser kan utformas.