Bläddra

Existentialismen är en humanism

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Existentialismen är en humanism

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Existentialismen är ett av de viktigaste och livaktigaste inslagen i efterkrigstidens västerländska livsåskådningsdebatt. I Existentialismen är en humanism redogör Jean-Paul Sartre lättfattligt för existentialismens bärande tankegångar och förklarar också sin egen grund i livsåskådningen.

Filosofin utformades på grundval av Kierkegaards filosofi men fick först liv utanför fackkretsar när idéerna gestaltades i Jean-Paul Sartres och Albert Camus diktning. Existentialismen är en humanism är en kommentar till Sartres berättelser och dramer och öppnar portarna till ett av vår tids märkligaste skönlitterära författarskap.

Jean-Paul Sartre (1905–1980) erbjöds att motta Nobelpriset 1964 men avböjde.