Bläddra

Expertgruppen för digitala investeringar. SOU 2018:72. Slutrapport : Betänkande från Expertgruppen för digitala investeringar (Fi 2017:04)

Kategorier: Juridik
Köp här

Expertgruppen för digitala investeringar. SOU 2018:72. Slutrapport : Betänkande från Expertgruppen för digitala investeringar (Fi 2017:04)

Kategorier: Juridik
Köp här
Expertgruppen för digitala investeringar bildades som en del av regeringens ambitioner om att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och med det uttryckliga syftet att statliga myndigheter ska bli bättre på digital verksamhetsutveckling. Expertgruppen har haft i uppdrag att ge råd och stöd till 20 myndigheter. Dessa myndigheter står för hälften av statens samlade it-kostnader.

Utredningen har funnit några områden där det finns utrymme för förbättringar och där åtgärder behöver vidtas, bland dem finns:
  • en satsning på digital kompetens
  • goda exempel att bygga vidare på – viktigt att röra sig mot bredare satsningar
  • agera i nuet men höj också blicken – de digitala satsningarna behöver ett tydligare framtidsperspektiv
  • accelerera myndigheternas verksamhetsutveckling genom att etablera ett mer flexibelt och snabbfotat arbetssätt
  • Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) – en viktig aktör

Särskild utredare: Kristina Alsér

Köp slutrapporten och ta del av de detaljerade förslagen kring digitala satsningar!