Bläddra

Få syn på digitaliseringen på gymnasialnivå. Ett kommentarmaterial till läroplanerna för gymnasieskolan,gymnasiesärskolan samt komvuxoch särvux på gymnasial nivå

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Gymnasieskolan Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Få syn på digitaliseringen på gymnasialnivå. Ett kommentarmaterial till läroplanerna för gymnasieskolan,gymnasiesärskolan samt komvuxoch särvux på gymnasial nivå

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Gymnasieskolan Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
Många elever i svensk skola är vana användare av digitala verktyg och medier av olika slag, som exempelvis internet, datorer och smarta telefoner. Kommentarmaterialet har tagits fram för öka förståelsen för hur digitala verktyg och medier kan bidra till att ge eleverna en likvärdig utbildning.

Materialet riiktar sig till lärare och rektorer och behandlar digital kompetens så som det finns framskrivet i läro- och ämnesplanerna samt i examens- och programmålen. Kommentarmaterialet berör gymnasial utbildning och ärtillämplig i gymnasieskolan samt i många delar av gymnasiesärskolan respektive kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.

Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de resonemang och ställningstaganden somligger bakom texterna i styrdokumenten och beskriva hur olika ämnen kan förstärka och komplettera varandra, samt ge inspiration till ämnesövergripande arbeten.