Bläddra

Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen : Med bidrag av bland andra Rudolf Meidner, Gösta Rehn, Lars Ekdahl och Ola Pettersson

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Köp här

Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen : Med bidrag av bland andra Rudolf Meidner, Gösta Rehn, Lars Ekdahl och Ola Pettersson

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Köp här
I en tid när frågor om inflation, sysselsättning och arbetsmarknadens funktionssätt står i centrum för offentlig debatt på ett sätt som de inte gjort på länge är det särskilt angeläget att Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen görs tillgänglig för en bredare läsekrets än den inbitna arkivbesökaren. Denna rapport till LO-kongressen 1951 togs fram av en kommitté som till sig knöt två sedermera välkända utredare: Rudolf Meidner och Gösta Rehn. Det lade grunden till den så kallade Rehn-Meidnermodellen – den svenska modellens ekonomiska politik, som med samlat grepp om olika politikområden verkade för att kombinera låg inflation, full sysselsättning, hög ekonomisk tillväxt och och jämn inkomstfördelning under decennierna efter andra världskriget. Denna nyutgåva har ett förord av Ola Pettersson, LO:s chefsekonom 2011–2021, och ett efterord av Lars Ekdahl, professor emeritus i historia som bland annat skrivit biografi över Rudolf Meidner. Tjänstemännens socialdemokratiska förening ger ut S-akademikers skriftserie för att publicera klassisk och nyskriven socialdemokratisk idélitteratur. Föreningen bildades 1958 i Göteborg och samlar högutbildade löntagare med socialdemokratiska värderingar. Vi anordnar möten, studiecirklar, föreläsningar med mera.