Bläddra

Fältflora över signalarter i skog : lavar, mossor, kärlväxter

Kategorier: Biologi och biovetenskap Botanik Matematik och naturvetenskap Växtbiologi

Fältflora över signalarter i skog : lavar, mossor, kärlväxter

Kategorier: Biologi och biovetenskap Botanik Matematik och naturvetenskap Växtbiologi
Köp här
Fältflora över signalarter i skog är en översiktlig bildflora med Sveriges skogliga signalarter bland lavar, mossor och kärlväxter. Sammanlagt presenteras 219 taxa med bild, beskrivning, ekologi och eventuella förväxlingsarter. Varje grupp inleds också med en kort ordlista, dess morfologi, vanliga kännetecken och frekvent använda uttryck. Boken vänder sig till alla som är intresserade av skog, naturvärdesbedömningar och naturvårdsarter.